Site voor het plannen en vastleggen van controles op gebied van veiligheid en aansprakelijkheid in de sport- en recreatiesector.Wat is Borgingonline:
* uitgebreid agenderings en documentenbeheer systeem, dat u online herinnert aan de uit te voeren controles. Het maakt de bijbehorende documenten en logboeken beschikbaar via het internet.

Hoe werkt Borgingonline:
* U krijgt automatisch via email en/of SMS een herinnering die aangeeft welke controles u uit dient uit te voeren.
* Deze controles en de bijbehorende documenten en logboeken worden digitaal beschikbaar gemaakt, zodat u ze daar waar internet is kunt bereiken en aftekenen. Dit gebeurt digitaal, en online, via gewone PC of bijvoorbeeld een PDA. Hiermee borgt u de interne afspraken van uw organisatie.
* U kunt zelf plannen wanneer en hoe vaak bepaalde controles uitgevoerd moeten worden, en wat daarin uw eigen doelstellingen zijn. Het systeem baseert de planning hierop.

De hoeveelheid verplichtingen in de huidige sport- en recreatieaccommodaties met de grote bezoekersaantallen is door de complexiteit van de maatschappij erg hoog. Borgingonline.nl helpt u met gerichte software op een praktische manier, ondersteund door ervaren managers. Wanneer het wiel al is uitgevonden, stellen wij het beschikbaar! U kunt zowel werken met uw eigen documenten, als met voorbeeld documenten die door uw collega’s worden gebruikt. Uiteraard gebeurt dit in principe anoniem, dus zonder vermelding van de naam van de accommodatie.

Waarmee helpt Borgingonline u:
* een wekelijkse email met precies die zaken die de komende week gecontroleerd en geborgd moeten worden. Via een modulaire opbouw selecteert u precies waar u als organisatie aan toe bent, bijvoorbeeld “voldoende toezicht”, borging waterkwaliteit, Keurmerk Veilig en Schoon, of ISO.

Waarom:
* om aantoonbaar aan alle (interne) veiligheids- en kwaliteitseisen te voldoen.

Welke zaken
* op het gebied van wettelijke verplichtingen, maar ook bijvoorbeeld interne afspraken en documenten. Deze kunnen zowel door u zelf worden ingebracht, als via het internet worden toegevoegd.

Voor concerns en samenwerkingverbanden
Voor bijvoorbeeld regionaal bedrijfsleiders overleg of concerns met meerdere vestigingen koppelen wij de agenda’s, met ook samenvattingen van de stand van zaken. Hierdoor kunnen centraal gemaakte afspraken snel met documenten ondersteund worden, en via het internet overzichtelijk beheerd worden. Dis is ook mogelijk wanneer de vestigingen van verschillende aard zijn, bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen, culturele instellingen en fitnessbedrijven. Deze kunnen ook ieder op hun eigen organisatie niveau ingesteld worden, met bijbehorende modulaire opbouw van doelstellingen.

Initiatiefnemer van Borgingonline en Zwembadcheck.
* Erik Hordijk. Hij kreeg in 1994 als directeur van de Tongelreep (Nederlands grootste zwembadcomplex in Eindhoven) het eerste Vignet Veilig en Schoon, deed als directeur de nieuwbouw (en de risicoanalyses) van het Sportiom (geclusterde accommodatie van 22.000 m2 met onder meer fitness, zwembaden, ijsbanen, sporthal) in ’s-Hertogenbosch. Was daarna binnen Center Parcs verantwoordelijk voor het Action Company concept ( outdoor sporten) en de zwembaden onder ISO 14001. Vanaf eind 2000 begon hij met adviezen rond veiligheid in zwembaden. Zwembadcheck is een nieuw en uitgebreid concept met de modernste hulpmiddelen en technieken.


© Copyright 2023 BorgingOnline bv Inloggen | Cursus-mogelijkheden | Kennispartners | Contact | Disclaimer