Cursusmogelijkheden met Borgingonline:
Ter ondersteuning van het werken met kwaliteitsmanagement organiseren wij op diverse lokaties regelmatig onderstaande cursussen; deze tekst geeft een overzicht. Wilt u specifiekere informatie neem dan contact met ons op.

Lokaties:
Voor de diverse cursussen onder meer: Almere, Rotterdam, Den Bosch, Deventer, Goes en Meppel. In overleg selecteren wij ook eventueel andere lokaties, ook in company is vaak mogelijk. Raadpleeg voor de planning ook onze elektronische nieuwsbrieven.

Algemeen:
Voor de introductiecursus beschikken de cursisten in de cursuszaal over een beeldscherm met Internet, Word en Excel. Diverse procedures worden ook ter plaatse bewerkt, zodat onze docent ze nakijkt, en u ze zo, via het internet inpast in uw eigen administratie. foto: lokatie Deventer

Werken met kwaliteitsmanagement in zwembaden ("introductiecursus")
Op diverse data in het jaar organiseren wij op verschillende lokaties de cursus 'werken met kwaliteitsmanagement in zwembaden', voor structuur en effectiviteit in het risicobeheer van zwembaden. Aan bod komen het werken met het zorgsysteem van Borgingonline, het opstellen van procedures en de praktische uitvoering daarvan. Alle cursisten beschikken in de cursuszaal daartoe over een beeldscherm met Internet, Word en Excel. U krijgt via het beeldscherm ook toegang tot uw eigen accommodatie agenda, en werkt dus in uw eigen agenda. Diverse procedures worden ook ter plaatse bewerkt.

Samenstellen (en onderhouden ) van een toezichtplan met Zwembadborg.
Tijdens deze dag komt het volledige toezichtplan in de diverse procedures van het risicobeheersysteem van Borgingonline aan de orde. Vooral het onderhouden en borgen van het toezichtplan en het voorkomen dat 'het in de la verdwijnt' krijgt veel aandacht. Uitgaande van uw accommodatie en eventueel reeds aanwezige gegevens wordt alles opgebouwd tot een aantal geborgde werkafspraken, waarmee u aantoonbaar aan uw verplichtingen kunt voldoet en de basis vormt voor een goede organisatie. Dit is voor degenen die deelnemen aan Zwembadborg, maar de intake en introductie gemist hebben, en voor hen die zelf willen werken aan verbetering van de borging.

Gastheerschap en professioneel toezicht.
In deze cursus wordt aan de hand van de theoretische basis van de wet- en regelgeving een praktische invulling gegeven aan hoe je daar in de praktijk mee om moet gaan met oog voor het gastheerschap en het plezier en beleving van de zwemmers. De lifeguard heeft veel verantwoordelijkheden en moet zelfstandig beslissingen nemen op gebied van veiligheid en hygiëne. Hierbij wordt hij geconfronteerd met de mondige bezoekers in een vaak lawaaiige omgeving met hoge temperaturen en vaak gebrekkig overzicht, soms ook mindere verlichtingscondities. Wanneer er onvoldoende ervaring is om met dit soort uitdaging om te gaan, kan de werkdruk toenemen. Dit kan tot ongewenste effecten leiden, variërend van uitval door arbeidsongeschiktheid, tot ongewenste uitlatingen naar het publiek door verkeerde benadering van de toezichthouder, maar ook tot problemen bij het niet voldoen aan de BHVBZ eis “voldoende mate van toezicht”. Zijn of haar lichaamstaal, houding en communicatieve vaardigheden zijn bij de omgang met de gasten van groot belang. Een professionele benadering zal door de gasten worden gewaardeerd en herkend. Dit geeft in de praktijk een wezenlijke bijdrage aan het imago van de baden waar de cursus gevolgd is, en leidt ook tot positief commentaar van gasten die het verschil zien!

NIEUW: (ver-)Maken van procedures
Deze cursus is voor de gevorderde gebruikers van kwaliteitssystemen : inhoudelijk wordt aandacht besteed aan de formulering van doelstellingen, verschijningsvormen van procedures, onderscheiden hoofdprocessen en subprocessen, stroomschema's (flow charts) en documentbeheer. Dit alles volgens de diverse ISO normeringen op dit gebied. Het agendasysteem van Borgingonline op het internet met het documentbeheer, uploaden en downloaden en de systematiek voor het samenstellen van eigen kwaliteitshandboeken met borgings-mechanismen is onderwerp. De laatste stand van zaken rond aansprakelijkheden van zwembaden komt aan bod, met diverse praktijkvoorbeelden en systemen om de administratieve indekking te regelen.

Workshops en implementatie-begeleiding Keurmerk Veilig & Schoon.
Wij begeleiden diverse concerns en bedrijfsgroepen via workshops en implementatie begeleiding naar certificering. In een serie van vier workshops achter beeldschermen stelt u uw eigen administratie systematisch op, zodanig dat het voor u zelf overzichtelijk is, maar ook voldoet aan het Keurmerk Veilig & Schoon. Hiermee creëert u een overzichtelijke veiligheidsadministratie, waarin borging en aantoonbaarheid aan de eisen van de tijd voldoen.

Certificering is geen doel, maar ons systeem is een middel om uw organisatie beter te laten functioneren, en dat kan gecertificeerd worden met het Keurmerk. Borgingonline kan ook veel ruimer gebruikt worden voor alle ondersteuning voor de WHVBZ en onder meer de wet op de arbeidsomstandigheden, waarvoor u als houder van de zweminrichting of werkgever verantwoordelijk bent. Hoewel in het Keurmerk niet vereist, geven wij u ook de steun om aan deze wettelijke eisen te voldoen.
Data en lokaties 'Workshops Keurmerk Veilig & Schoon' op aanvraag, in verband met het instroommoment. Raadpleeg ook onze elektronische nieuwsbrieven.

Alle bovenstaande cursussen en borgingonline werken volgens diverse ISO normen, zodat u optimaal profiteert van wereldwijde kennis over organisatie, en makkelijk door kunt groeien naar ISO certificering omdat de basis er al is!

Wij ontvingen onder meer de volgende reactie op onze cursussen:
Frank Dirks (Hoofd Sport en Recreatie Roompot Bospark ’t Wolfsven): ‘Bij deze wil ik jullie bedanken voor de cursusdag die jullie aan mijn medewerker, Virgile Vekemans, hebt gegeven. Mijn medewerker is na de cursus met groot enthousiasme begonnen aan zijn taak, en in mijn ogen is dat de danken aan de manier waarop jullie die cursus hebben gegeven. Compliment dus aan de cursusleider!!!

CONTACT Borgingonline:
tel 073 5223514
fax 0735223512
email info@borgingonline.nl
Beukenlaan 1, 5248 BE Rosmalen
Vraag naar Erik Hordijk.


© Copyright 2024 BorgingOnline bv Inloggen | Cursus-mogelijkheden | Kennispartners | Contact | Disclaimer